Có 1 kết quả:

liàng mèi

1/1

liàng mèi

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

pretty girl