Có 1 kết quả:

diàn lán sè

1/1

diàn lán sè

giản thể

Từ điển Trung-Anh

indigo blue