Có 1 kết quả:

diàn lán

1/1

diàn lán

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

indigo (dye)