Có 1 kết quả:

jìng lì píng héng

1/1

Từ điển Trung-Anh

static equilibrium