Có 1 kết quả:

jìng zuò kàng yì

1/1

Từ điển Trung-Anh

sit-in protest