Có 1 kết quả:

jìng zuò kàng yì ㄐㄧㄥˋ ㄗㄨㄛˋ ㄎㄤˋ ㄧˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

sit-in protest