Có 1 kết quả:

jìng jì

1/1

jìng jì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) quiet
(2) silent

Một số bài thơ có sử dụng