Có 1 kết quả:

jìng tián

1/1

jìng tián

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

tranquil