Có 1 kết quả:

jìng qiāo qiāo

1/1

Từ điển Trung-Anh

extremely quiet