Có 1 kết quả:

jìng tài

1/1

jìng tài

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) static
(2) sedate
(3) quiet
(4) passive
(5) (physics) static
(6) steady-state
(7) (electronics) quiescent