Có 1 kết quả:

jìng zhǐ

1/1

jìng zhǐ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) still
(2) immobile
(3) static
(4) stationary