Có 1 kết quả:

jìng zhǐ fēng

1/1

Từ điển Trung-Anh

stationary front (meteorology)