Có 1 kết quả:

jìng mài

1/1

jìng mài

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

vein