Có 1 kết quả:

jìng diàn

1/1

jìng diàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

static electricity