Có 1 kết quả:

jìng yǎng ㄐㄧㄥˋ ㄧㄤˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to convalesce
(2) to recuperate
(3) to fully relax