Có 1 kết quả:

fēi dǎo tǐ ㄈㄟ ㄉㄠˇ ㄊㄧˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

nonconductor (of electricity, heat etc)