Có 1 kết quả:

Fēi sī

1/1

Fēi sī

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Fes (third largest city of Morocco)