Có 1 kết quả:

Fēi sǐ bù kě

1/1

Fēi sǐ bù kě

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Facebook (Internet slang, pun reading "you must die")