Có 1 kết quả:

Fēi wù zhì Wén huà Yí chǎn ㄈㄟ ㄨˋ ㄓˋ ㄨㄣˊ ㄏㄨㄚˋ ㄧˊ ㄔㄢˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(UNESCO) Intangible Cultural Heritage