Có 1 kết quả:

fēi dú lì

1/1

fēi dú lì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

dependent