Có 1 kết quả:

fēi dú lì

1/1

fēi dú lì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

dependent