Có 1 kết quả:

fēi yì

1/1

fēi yì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to criticize