Có 1 kết quả:

fēi dì tuī

1/1

fēi dì tuī

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

nonrecursive