Có 1 kết quả:

fēi jīn shǔ

1/1

fēi jīn shǔ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

nonmetal (chemistry)