Có 1 kết quả:

kào yāo

1/1

kào yāo

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

variant of 靠腰[kao4 yao1]