Có 1 kết quả:

kào pǔ

1/1

kào pǔ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) reliable
(2) reasonable
(3) probable