Có 1 kết quả:

miàn bāo guǒ

1/1

miàn bāo guǒ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) jackfruit
(2) breadfruit
(3) Artocarpus heterophyllus