Có 1 kết quả:

miàn bāo chē

1/1

miàn bāo chē

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) van for carrying people
(2) taxi minibus