Có 1 kết quả:

miàn tuán

1/1

miàn tuán

giản thể

Từ điển Trung-Anh

dough