Có 1 kết quả:

miàn rú huī tǔ

1/1

miàn rú huī tǔ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

ashen-faced (idiom)