Có 1 kết quả:

miàn xíng

1/1

miàn xíng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

shape of face