Có 1 kết quả:

miàn shuāng

1/1

miàn shuāng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

facial cream (cosmetics)

Một số bài thơ có sử dụng