Có 1 kết quả:

miàn bǐng

1/1

miàn bǐng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

flatbread