Có 1 kết quả:

gé chū shān mén ㄍㄜˊ ㄔㄨ ㄕㄢ ㄇㄣˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to excommunicate (from a Buddhist monastery)