Có 1 kết quả:

Gé jí xiàn ㄍㄜˊ ㄐㄧˊ ㄒㄧㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Ge'gyai county in Ngari prefecture, Tibet, Tibetan: Dge rgyas rdzong