Có 1 kết quả:

xuē sǔn diāo

1/1

xuē sǔn diāo

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) booted eagle (Hieraaetus pennatus)