Có 1 kết quả:

xié zi

1/1

xié zi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

shoe

Một số bài thơ có sử dụng