Có 1 kết quả:

xié xuàn ㄒㄧㄝˊ ㄒㄩㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

shoe tree