Có 1 kết quả:

Ān shān

1/1

Ān shān

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Anshan prefecture level city in Liaoning province 遼寧省|辽宁省 in northeast China

Một số bài thơ có sử dụng