Có 1 kết quả:

ān mǎ láo dùn

1/1

Từ điển Trung-Anh

travel-worn