Có 1 kết quả:

ān mǎ

1/1

ān mǎ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

pommel horse (gymnastics)