Có 1 kết quả:

gǒng mó

1/1

gǒng mó

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

sclera (white of the eye)