Có 1 kết quả:

Dá dá Hǎi xiá ㄉㄚˊ ㄉㄚˊ ㄏㄞˇ ㄒㄧㄚˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Strait of Tartary between Sakhalin and Russian mainland