Có 1 kết quả:

biān cháng mò jí ㄅㄧㄢ ㄔㄤˊ ㄇㄛˋ ㄐㄧˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) lit. the whip cannot reach (idiom); beyond one's influence
(2) too far to be able to help