Có 1 kết quả:

tāng tà

1/1

tāng tà

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

tiếng chuông trống