Có 1 kết quả:

jiāng shéng

1/1

jiāng shéng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

reins