Có 1 kết quả:

Wéi Yìng wù ㄨㄟˊ ㄧㄥˋ ㄨˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Wei Yinwu (737-792), Tang dynasty poet