Có 1 kết quả:

Wéi wǎ dì

1/1

Wéi wǎ dì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) Vivaldi (name)
(2) Antonio Vivaldi (1675-1741), Italian composer