Có 1 kết quả:

rèn pí bù

1/1

rèn pí bù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

phloem