Có 1 kết quả:

Hán lián shè

1/1

Hán lián shè

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Yonhap (South Korean news agency)