Có 1 kết quả:

tāo guāng yǎng huì ㄊㄠ ㄍㄨㄤ ㄧㄤˇ ㄏㄨㄟˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to conceal one's strengths and bide one's time (idiom)
(2) to hide one's light under a bushel